• พื้นหลัง
    หา Venture Capital อยู่?
    Unigin Ventures
    ลงทุนในไอเดีย และธุรกิจของท่าน

Unigin Ventures เราคือ Venture Capital ที่ลงทุนใน Startup หรือ SME โดยไม่จำกัดรูปแบบ ในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศ CLMV ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Unigin Ventures สนับสนุน ให้เงินทุน ให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ Venture Capital เพื่อ Startup หรือ SME


Unigin Ventures ยินดีที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจ Startup และ SME ดังนี้

เราให้เงินลงทุน

ให้เงินลงทุนในกิจการทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน หรือช่วยให้ขอเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อนำเงินลงทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ หรือต่อยอดธุรกิจเดิม

เราให้คำปรึกษาธุรกิจ

ให้คำปรึกษา-แนะนำ ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และบัญชี

เราช่วยประชาสัมพันธ์

ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก ผ่านเครือข่ายพันธมิตร และลูกค้าของบริษัท

เราสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ให้การสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Infrastructure) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทที่ได้รับการสนับสนุน

เราให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์

สนับสนุนด้านระบบช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (Call Center และ Help Desk) ให้เราดูแลหลังบ้านของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพื่อท่านสามารถเน้นเพียงผลิตภัณฑ์ และบริการหลัก