การลงทุนของเรา | Portfolio

การลงทุนของ Unigin Ventures

ข้อมูลของบริษัทที่ ยูนิจิน เวนเจอร์ส (Unigin Ventures) ได้ให้เงินลงทุนไปแล้ว และกำลังเติบโตไปด้วยกัน


รายชื่อกิจการและรายละเอียด